Wie

Helen-Vink-Zandvoort

 

Hèlen Vink (1968)  

Sinds 2009 woon ik met veel plezier in Zandvoort. Ik geef workshops contemplatieve fotografie in Zandvoort en Amsterdam, Enkhuizen, Rotterdam en ook in andere Europese steden o.a. in Keulen, Wenen, Zürich, Krakau, Luxemburg en Tarifa.

Kunst, boeddhisme en meditatie
In 1997 maakte ik kennis met de leringen over dharmakunst van Chögyam Trungpa. Ik was sinds 1992 als beeldend kunstenaar werkzaam en destijds mijn inspiratie grotendeels kwijt. De benadering van contemplatieve kunsten vanuit de leringen over dharmakunst is een frisse en onconventionele benadering over creativiteit en kunst. Gelijktijdig maakte ik kennis met het Tibetaanse Boeddhisme en Shambhala Boeddhisme, en de relatie met spiritualiteit en kunst sprak mij enorm aan. Meteen volgde ik alle dharmakunst workshops in Nederland en Frankrijk, en begon ik ook met meditatie en studie van boeddhisme en shambhala-boeddhisme.

In 2000 ontmoette ik dharmaleraar Sakyong Mipham Rinpoche. Een week na deze ontmoeting zorgde een verkeersongeluk voor een grote levenswending. Mijn herstel ging gepaard met een serieuze verdieping in meditatie, de Tibetaans-boeddhistische leringen en de Shambhala-boeddhistische leringen. Ook maakte ik in de loop der jaren kennis met diverse contemplatieve kunsten.

Shambhala-boeddhisme heeft als uitgangspunt dat alles, iedereen en jijzelf fundamenteel goed is, als basis van ons zijn.

Er is een pad, om fundamentele goedheid zelf te ervaren, en er zijn handvatten om alle aspecten van fundamentele goedheid te oefenen met meditatie-beoefeningen, contemplaties en meditatie in actie. Wat altijd centraal staat is jouw eigen ervaring in de meditatie. ‘Start waar je bent’ : vanuit deze nuheid is het mogelijk met elkaar fundamentele goedheid in het dagelijks leven toe te passen om samen een verlichte samenleving te creëren.

  • Van 2000 – 2003 heb ik in Shambhala-boeddhistische landcentra in Frankrijk en de VS gewoond.
  • In deze periode heb ik in deze centra gewerkt als office-manager, fotograaf, kok, en als assistent van de artistiek directeur waar ik aan de Great Stupa Which Liberates Upon Seeing werkte.
  • Van 2004 – 2008 heb ik in het bestuur van Shambhala Centrum Amsterdam als vrijwillige coördinator van de contemplatieve kunsten gezeteld, en een 8-maanden traject begeleid met the way of council/ talking circle met de intentie het welzijn van het bestuur te ondersteunen, en de effectiviteit van de vergaderingen en de werkzaamheden te bevorderen.
  • In 2010 heb ik geholpen met de opstart van Shambhala Groep Haarlem.

Meditatie

Meditatie is een prachtig geschenk als methode onszelf beter te leren kennen. Het is een basismethode onze inherente kwaliteiten – waarmee we geboren worden – te herontdekken, zoals: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, tevredenheid, passie, natuurlijk leiderschap en gelijkmoedigheid. Door de beoefening van ‘nietsdoen’ en te ontspannen in ons hele zelf, gunnen we onszelf ruimte om te ervaren dat we al goed zijn zoals we zijn. Gaandeweg met meditatie ontwikkelen we vertrouwen in onze fundamentele goedheid.

Medtiatie-instructeur

Ik ben meditatie-instructeur sinds 2007 en begeleid de meditatieavonden die ik in Zandvoort organiseer.

Meer over Hèlen Vink